O mně

Mgr. Nicole Táborská

Už jako malinkatá holčička, jsem byla štěstím bez sebe, když jsem si mohla koně pohladit a nebo dokonce se na koně posadit. Rodiče mi proto umožnili záčít jezdit na koních ještě v předškolnim věku. Nejprve jsem se setkávala s klasickým jezdeckým výcvikem, který mi nikdy příliš nevyhovoval. Ježdění jsem milovala, ale neco jsem stále postrádala. Raději jsem jezdila na vyjížďky, kde jsem nemusela koně k pohybu většinou tolik nutit. Až postupně jsem si uvědomila, že je to tím, že se koním lekce nelíbyly a spolupráce byla vynucená. S pořízením vlastního koně jsem brzy došla k poznání, že k tréninku koně lze přistupovat i jinak, nežli tomu je v běžné praxi. Uvědomění, že spolupráce založená na vzájemném respektu, důvěře a úctě je mnohem přínosnější, mě přivedla před 18-ti lety ke studiu horsemanshipu - přirozené komunikaci (metoda využívající principy, které jsou koním vlastní a přirozené). V této oblasti jsem absolvovala řadu kurzů a individuálních lekcí. Během studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy jsem nabyla znalosti v oblasti psychologie a didaktiky. V roce 2011 jsem se účastnila tříměsíční pracovní stáže v jezdecké stáji ve Španělsku. Po návratu jsem začala trénovat koně a lidi. Od roku 2014 provozuji vlastní ustájení pro koně a nabízím kurzy v duchu horsenamshipu a přirozeného kezdectví pro širokou veřejnost dětí i dispělých. Od roku 2016 se aktivně vzdělávám i v oblasti akademického jezdectví. Během lekcí pomáhám lidem lépe porozumět koním a vylepšovat jejich osobnostní dovednosti. Své dlouhodobé profesní nasměrování směřji současně i do oblasti horsemanshipu aplikovaném pro leadership, sebepoznání a osobní rozvoj.

Spolupracuji s

Mgr. Monika Jiroušová

Je klinická psycholožka a psychoterapeutka s mnoha lety zkušeností v oblastech dospělé, adolescentní i dětské psychologie. Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a má atestaci z klinické psychologie. Při práci s klienty vychází z humanistické psychologie. Je absolvent psychoterapeutického výcviku v PCA ( Person centered Approach - Rogers ) akreditovaným Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP. Získala certifikaci pro poskytování systematické psychoterapie ve zdravotnictví. Dále absolvovala certifikovaný kurz ROR, TAT, Krizové intervence a účastnila se workshopů - např. focusing, práce s traumatem, relaxace atd. Řadu let se věnovala psychodiagnostice a psychoterapii. Její profesní zkušenost zahrnují jak individuální práci s klienty , tak i dlouholetou praxi ve skupinové psychoterapii. Účastní se akcí celoživotního vzdělávání v oboru psychologie, kde si zvyšuji svou kvalifikaci. Ráda se dále posouvá a vzdělává v aktuálních tématech .
 

"Ke koním jsem měla vždy velmi blízko, ale ještě o kus blíže mne k nim přivedl můj syn, který začal aktivně jezdit. A i já sama jsem se pak vrátila k jezdectví. Během společných tréninků jsem si uvědomila sílu terapeutického potenciálu koní. Koně mají nesporně příznivý vliv na dětskou psychiku a psychomotorický vývoj. Začali jsme docházet na pravidelné lekce a postupně se běžné tréniky změnili v prostor, na který jsem počala nahlížet z perspektivy svého oboru psychologie a postupně jsme začaly zařazovat hry s psychoterapeutickým účinkem a speciální cviky pro rozvoj a aktivizaci kognitivních funkcí (tzn. paměť, myšlení, pozornost, koncentraci ) , sociálních a emočních dovedností.

Vytvořila jsem ucelený přístup zahrnující terpeutické principy pro náš psychoterapeutický projekt a aktivity za využití kontaktu s koněm. Na základě svých zkušeností a poznatků z oblasti psychologie, psychoterapie a přirozené komunikace s koňmi jsem vypracovala metodiku pro terapie za přítomnosti koně s využitím psychologických prostředků pro děti s nepřiměřeným psychomotorickým vývojem Postupně jsem začala sama i vést terapie asistované koněm. Zastávám empatický a profesionální přístup, respekt a otevřenou komunikaci. Vycházím z předpokladu, že to potřebné k nalezení nejlepších řešení a dalšího rozvoje máme v sobě, jen je potřeba to najít ( a k tomu využívám nedirektivní přístupy ). Důležitá je pro mne "důvěra" v člověka a snažím se i během setkání vytvářet empatické a bezpečné prostředí, aby klient mohl směřovat ke svému růstu a rozvíjení svých vnitřních možností. V současné době nabízím možnost terapie pro dospělé, děti i adolescenty za přítomnosti koně. Nebo další nabídkou jsou terapeutické procházky s koněm."