Programy pro děti

Koňský kroužek

Kroužek je vedený dle zásad volnočasové pedagogiky a podporuje celistvý rozvoj. Děti si zde budují láskyplný vztah ke koním a učí se vzájemně spolupracovat, být zodpovědný, vyrovnaný a zdravě sebevědomý. Během našich setkání probíhají lekce jezdectví na jízdárně či v terénu, jejich součástí je práci s koněm ze země formou přirozené komunikace. Děti se podílejí na všech okolních aktivitách, které zahrnují vodění, čištění a strojení koní, úklid pastvin nebo kydání přístřešků. Náplň kroužku zahrnuje výuku teoretických a praktických znalostí. Náš program je postavený tak, aby se děti dostali co nejvíce do hloubky a smysluplně se v oblasti jezdectví rozvíjely. Nezaměřujeme se na výkon, které je prioritou ve sportovním odvětví jezdectví, ale klademe důraz na posilování individuálních schopností dětí tak, aby samy pocítily vlastní úspěch a zlepšení. 

Na kroužek děti dochází 1x týdně ve stanovený den a čas, celkem proběhne 16 setkání za pololetí, součástí kroužku je i sobotní setkání, tzv. Víkendovka. Kroužek je určený pro děti od 6ti let. Kroužek probíhá v uzavřeném jezdeckém areálu, který je rozmístěný na krásné louce uprostřed zeleně. Děti zde mají k dispozici vytápěnou maringotku, většinu času ale tráví venku. Zřizovatel má pro všechny účastníky k zapůjčení jezdecké helmy a bezpečnostní vesty. 

Koňský kroužek

plná kapacita - pátek: od 14:00 - 17:00

Během jezdeckého výcviku se nikam nespěchá. Důležité je nejdříve získat pevné základy, protože jen tehdy je jízda na koni bezpečná a pro koně příjemná. Vždy záleží na individuálních schopnostech dítěte, jak rychle v jezdeckém výcviku postupuje (věk, pohybové nadání, soustředění). Děti se nejprve učí získat na koni rovnováhu a zkoordinovat tělo s pohyby koně. Ze začátku se děti na koních vodí, poté se učí koně ovládat bez asistence v kroku a později i v klusu, dále následují první zkušenosti se cváláním (cvalové tréninky a skoková gymnastika jsou až součástí Koňského kroužku Profi).

Neodmyslitelnou součástí jezdeckých lekcí je práce s koněm ze země formou přirozené komunikace. Jedná se o specifický přístup, který je založený na pochopení koňské mysli a řeči těla. Děti se učí co nejjemněji ale přesto důsledně prosadit. Cílem je, aby kůň jezdce přijal jako jeho přirozeného vůdce a s radostí a ochotou jej následoval. Budují si tak s koněm partnerský vztah, založený na vzájemném pochopení a důvěře. Tyto zkušenosti jsou pro děti velmi přínosné i při upevňování mezilidských vztahů. Rozsah jezdecké lekce je 30 minut.

cena: 6.600,- Kč/pololetí  

Koňský kroužek Profi 

plná kapacita - pondělí: od 14:00 - 17:30

nebo

plná kapacita - pátek: od 14:00 - 17:00

Program plynule navazuje na předchozí zkušenosti z Koňského kroužku. Během jezdeckých lekcí se prohlubují dovednosti správného sedu a používaní jezdeckých pomůcek. Děti se učí precizně ovládat koně ve všech chodech. Vylepšuje se technika pracovního a lehkého klusu a hledá se optimální rovnováha ve cvalu. Pokročilý trénink zahrnuje drezurní prvky a skokovou gymnastiku. Jezdecké lekce probíhají na jízdárně či v terénu. Dále rozšiřujeme dovednosti v oblasti práce s koněm ze země. Při výuce teorie se jde více do hloubky a věnujeme se i otázkám zahrnuté v ZZJV. Děti navštěvující tento kroužek mají možnost docházet na pomoc s péčí o koně i další den/dny v týdnu (Po, St, Pá). Rozsah lekce je 50 minut.

cena: 8.800,- Kč/pololetí


Akademie přirozeného jezdectví

středa: od 14:30 - 18:00

Kurzu je vhodný pro pokročilé jezdce, kteří mají zájem o intenzivní prohlubování svých dovedností v oblasti přirozeného jezdectví. Již se zaměřujeme i na malé detaily, které mají vliv na celkovou rovnováhu mezi koněm a jezdcem, jak při ježdění, tak při práci ze země. Mimo jezdeckých lekcí, mají studenti možnost se koním samostatně věnovat i v jiné dny (Po - Ne). Jezdci se postupně učí nalézt a opravit jezdecké a trenérské chyby u sebe a druhých. Podílejí se pravidelně na vedení jezdeckých lekcí v rámci koňského kroužku a dochází na víkendové služby. Studenti se takto postupně stávají samostatní v oblasti jezdectví a péče o koně. Získají pevné základy pro to, aby se v budoucnosti stali nejen dobrými jezdci, ale i dobrými trenéry. Lekce má rozsah 45-60 minut.Koňský příměstský tábor

nové termíny březen 2020

Koňský příměstský tábor je určený pro děti od 6 - 18 let, které mají i nemají s koňmi zkušenosti. Každý den se konají jezdecké lekce či procházky do přírody s koňmi a probíhají další činnosti s koňmi spojené, jako vodění a čištění koní, základy přirozená komunikace, péče o koně. Zbývající čas probíhají táborové hry a zábavná výuka o koních. Čeká nás celodenní výlet s koňmi, jezdecké hry a výtvarná dílna s koňskou tematikou . Ke každému dítěti přistupujeme individuálně dle jeho možností a zkušeností, každý se u nás naučí něco nového. Máme hodné koně všech velikostí a zkušené instruktory. Tábor se koná v jezdeckém areálu, který leží na rozlehlé louce. V okolí je krásná příroda.