Programy pro děti

Koňský kroužek

od června přijímáme přihlášky pro školní rok 2023/2024

Kroužek je vedený dle zásad volnočasové pedagogiky, která si klade za cíl děti celistvě rozvíjet. Děti si zde budují láskyplný vztah ke koním a přírodě. Učí se vzájemně spolupracovat a přebírat zodpovědnost. Díky činnostem spojeným s koněm se stávají více vyrovnané a zdravě sebevědomé. Děti se učí na koních jezdit, komunikovat s nimi ze země a starat se o ně. Podílejí se na úklidu bobků a čištění koní. Střídáme procházky do přírody a lekce na jízdárně. Program je vhodný pro děti od 6ti let, které mají i nemají s koňmi zkušenosti. Délka kurzu je 120 minut.

1x týdně pondělí, středa nebo pátek od 15:00 do 17:00

Pro přihlášení a více informací pište na deti.konenadchuchli@email.cz 


Terapie za asistence koně pro děti "Poník neposeda"

pro předškolní a mladší školní děti - individuální lekce nebo skupinová lekce

Ve spolupráci se zkušenou klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou Mgr. Monikou Klán Jiroušovou nabízíme sérii terapeutických lekcí pro děti s nepřiměřeným psychomotorickým vývojem, který je též ,vhodný pro děti s ADHD a ADD .

Při terapii čerpáme z našich dlouholetých zkušeností z oblasti psychologie, volnočasové pedagogiky a z přirozené komunikace s koňmi. Lekce jsou založeny na speciálně sestavených terapeutických postupech. Zahrnují jízdu na poníkovi a běžnou péči o něj. Formou hry jsou pak nenásilnou formou využity terapeutické prostředky. Cílem terapie je zlepšit psychické, sociální a emoční rozpoložení dítěte a posílit také jeho fyzický stav. Setkání jsou zaměřená na posílení hrubé i jemné motoriky, rozvoj kognitivních funkcí, posílení sebevědomí, zvýšení prosociálního nastavení, snížení potíží s chováním a zlepšení schopnosti sebekontroly a komunikace.

Terapie za přítomnosti koně je vhodná pro děti více neposedné či méně koncentrované ve věku od 4 do 9 let. Díky jízdě na poníkovi a péči o něj, společně s dalšími speciálně připravenými terapeutickými aktivitami se dítě učí lépe vnímat své tělo a koordinovat vlastní pohyby, což mu napomáhá se více soustředit na činnost, kterou právě provozuje. Dítě se tak učí hravou formou ve spolupráci s poníkem lépe rozvíjet svou schopnost koncentrace a sebeovládání. Postupně přebírá větší zodpovědnost a s ní roste i jeho zdravé sebevědomí a pozitivní sebehodnocení.

Terapeutická setkání zahrnují též dechová a relaxační cvičení, pracuje se i s řízenou imaginací. Individuální anebo také skupinové lekce vedou vždy dva lektoři současně. Jeden lektor se orientuje více na rozvoj dítěte, druhý lektor je zodpovědný za koordinaci dítěte a poníka. Dbáme v maximální míře na bezpečnost. Náš poník Lucky je pro terapeutický program speciálně vycvičený a dlouhodobě prověřený v kontaktu s malými dětmi. Práce s dětmi ho za všech okolností baví a děti ho milují. 

Terapie sestává vždy z minimálně šesti lekcí, které na sebe účelově navazují. Individuální lekce mají rozsah 50 minut. Skupinová lekce má rozsah 90 minut a účastní se ji pouze tři až čtyři děti. termín dle domluvy (dopoledne/odpoledne) pro přihlášení a více informací pište na deti.konenadchuchli@email.cz

  


Indiánský příměstský tábor

Příměstský tábory pořádáme již řadu let a děti se k nám rádi vrací.  Každý den máme program spojený s koňmi, chodíme do přírody, hrajeme hry a tvořím. Program je vhodný pro děti od 5-ti let, které mají i nemají s koňmi zkušenosti. V našem stádě máme koně a poníky všech barev a velikostí. První den se děti seznámí s koňmi ze země, zkusí si koně vodit a čistit. Druhý den proběhne jezdecká lekce v kroku a pokročilé děti zkusí i klusání. Třetí den jdeme s koňmi na výlet do přírody. Předposlední den proběhne týmová jezdecká hra a poslední den se maluje na koně tak, jak to dělali indiáni. Pomocí různých her si děti osvojí základní znalosti, která zahrnují popis koně, rozlišování barev a plemen, dozví se, jak funguje stádo a co koně žerou. Děti se podílejí na úklidu bobků z pastviny. Týmové hry probíhají v okolní přírodě, máme poblíž lesík s potůčkem a ovocný sad. Polední klid děti tráví na louce ve stínu stromů. V případě deště máme i zastřešené prostory.  Pro děti vždy chystáme dopolední a odpolední svačinku, která zahrnuje zeleninu a ovoce. Dbáme na dodržování pitného režimu a objednáváme chutné obědy z nedaleké restaurace (nejsou zahrnuté v ceně).

Pro přihlášení a více informací pište na deti.konenadchuchli@email.cz