Programy pro děti

Koňský kroužek

Kroužek je vedený dle zásad volnočasové pedagogiky a podporuje celistvý rozvoj dítěte. Děti se zde učí vzájemně spolupracovat, být zodpovědný a zdravě sebevědomý. Budují si láskyplný vztah ke koním a přírodě, získají dovednosti v oblasti péče o koně a jezdectví. Kroužek probíhá v uzavřeném jezdeckém areálu, který je rozmístěný na krásné louce uprostřed zeleně. Děti zde mají k dispozici vytápěnou maringotku, většinu času ale tráví venku. Zřizovatel má pro všechny účastníky k zapůjčení jezdecké helmy a bezpečnostní vesty. 

Během našich setkání probíhají lekce jezdectví a přirozené komunikace, projížďky v přírodě, výuka teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti péče. Děti se podílejí na všech okolních aktivitách, které zahrnují vodění, čištění a strojení koní, úklid pastvin a kydání přístřešků. Na kroužek dochází děti 1x týdně ve stanovený den a čas, celkem proběhne 16 setkání během pololetí a 2-3 sobotní setkání, tzv. Víkendovka. Kroužek je vhodný pro děti od 6ti let.

Koňský kroužek

pátek: od 14:30 - 17:00 * děti přicházejí nejpozději v 15:00

Během jezdeckého výcviku se nikam nespěchá. Důležité je nejdříve získat pevné základy, protože jen tehdy je jízda na koni bezpečná a pro koně příjemná. Vždy záleží na individuálních schopnostech dítě, jak rychle v jezdeckém výcviku postupuje (věk, pohybové nadání, soustředění). Děti se učí jezdit na koni nejprve bez opory sedla a získat tak dobrou rovnováhu. Ze začátku se děti na koních vodí, poté se učí koně ovládat bez asistence v kroku, později i v pracovním klusu. Po tomto cyklu se děti začínají učit jezdit v sedle a následuje výuka lehkého klusu (vysedávání) a první zkušenosti se cváláním (cvalové a skokové tréninky jsou až součástí Koňského kroužku Profi). Jezdecká lekce trvá 30 minut.

Neodmyslitelnou součástí koňského kroužku je výuka základů přirozené komunikace (horsemanship). Jedná se o specifický přístup budování partnerského vztahu mezi koněm a člověkem, kde děti s koněm pracují ze země. Cílem je, aby je kůň přijal jako jeho přirozeného vůdce a s radostí a ochotou jej následoval. Děti se učí jemně ale přesto důsledně prosadit a díky tomu získávají přirozenou autoritu.

V rámci našich setkání chodíme s koňmi na procházky do přírody. Pokročilé děti chodí na klusové vyjížďky. Dále se děti během kroužku setkávají s ukázkou pokročilé přirozené komunikace a drezury. V rámci Víkendovky nebo velmi špatného počasí probíhá (v maringotce) teoretická výuka, kde děti získávají znalosti v oblasti typologie a etologie koně, jezdectví a péče o zdraví.

cena: 6000,- Kč/pololetí  

Koňský kroužek Profi 

pondělí: od 14:30 - 17:30 * děti přicházejí nejpozději v 15:00

středa: od 14:30 - 17:30 * děti přicházejí nejpozději v 15:00

Během jezdeckého výcviku se prohlubují dovednosti správného sedu a používaní jezdeckých pomůcek, které jsou již základem pro drezurní ježdění. Děti se učí precizně ovládat koně ve všech chodech. Vylepšuje se technika pracovního a lehkého klusu a hledá se optimální balanc ve cvalu. Pokročilý trénink již zahrnuje skokovou gymnastiku a základní parkurové skákání. Dílčím cílem kroužku je nabytí jezdeckých dovedností na úrovni ZZJV (základní zkouška jezdeckého výcviku). Jezdecká lekce trvá 45 minut.

Jiné dny se konají vyjížďky do přírody ve všech chodech, nebo probíhá trénink v terénu. Veliký důraz je kladen na prohlubování dovedností v oblasti práce s koněm ze země. Přirozená komunikace (horsemanship), je rozšířené o lonžování a komunikaci s koněm ve volnosti pomocí řeči těla a gest. Dále se děti učí s koněm provádět ze země základní drezurní cviky dle zásad akademického jezdectví. S principy přirozené komunikace a akademického ježdění se děti seznamují i během teoretických přednášek. Přednášky dále zahrnují typologie a etologie koně a jezdecké teorie. Též se věnujeme otázkám, které se vyskytují v ZZJV.

Kroužek je koncipovaný tak, aby se děti postupně staly samostatnými jezdci. Mimo jezdeckých lekcí, mají zkušenější děti možnost se koni věnovat i samostatně. Díky tomu jsou do budoucnosti připraveny mít vlastního koně, či si koně pronajmout. Děti se postupně učí nalézt a opravit jezdecké a trenérské chyby nejen u sebe, ale i u druhých. Jednoho dne tak můžou být dobrými trenéry jezdectví a zajistit si například brigádu při studiích. A v neposlední řadě se děti díky prohlubování přirozené komunikace s koněm budují zdravé sebevědomí, učí se ovládat a soustředit, být empatický a spravedlivý.

cena: 8500,- Kč/pololetí

Koňský kroužek Mini 

Kroužek je vhodný pro malé děti od 5 do 7 let a probíhá v menší skupince oproti Koňskému kroužku a v kratším časovém intervalu. Je vhodný pro úplné začátečníky a po jeho absolvování je dítě připravené absolvovat o něco náročnější Koňský kroužek. Děti se neúčastní sobotní Víkendovky a pokud je počasí obzvláště drsné, kroužek se nekoná a lekce se přesouvá do dalšího pololetí. 

cena: 6000,- Kč/pololetí


Koňský příměstský tábor

22. 7. - 26. 7. 2019                  26. 8. - 30. 8. 2019

Koňský příměstský tábor je určený pro děti od 6 - 15 let, které mají i nemají s koňmi zkušenosti. Každý den se konají jezdecké lekce či procházky do přírody s koňmi a probíhají další činnosti s koňmi spojené, jako vodění a čištění koní, základy přirozená komunikace, péče o koně. Zbývající čas probíhají táborové hry a zábavná výuka o koních. Čeká nás celodenní výlet s koňmi, jezdecké hry a výtvarná dílna s koňskou tematikou . Ke každému dítěti přistupujeme individuálně dle jeho možností a zkušeností, každý se u nás naučí něco nového. Máme hodné koně všech velikostí a zkušené instruktory. Tábor se koná v jezdeckém areálu, který leží na rozlehlé louce. V okolí je krásná příroda. V ceně jsou zahrnuté dvě svačiny denně a nápoje, obědy se dováží z restaurace (100,- Kč/den).

cena 3500,- Kč