KONĚ NAD CHUCHLÍ

Přirozené jezdectví - individuální lekce na jízdárně či v terénu, pocit opravdového spojení s koněm a ježdění takřka na myšlenku, práce ze země - natural horsemanship

Zážitkové vzdělávání a Osobní rozvoj pro firmy, jednotlivce či menší skupiny formou horseman-leadershipu a koučování prostřednictvím koní.

Programy pro děti - Koňský kroužek a Příměstský tábor vedený dle zásad volnočasové pedagogiky, zahrnující péči o koně, lekce jezdectví a přirozené komunikace. 

Indiánský příměstský tábor
12. - 16. 7. 2021      23. - 27. 8. 2021
*ještě máme volná místa

Velmi oblíbený příměstský tábor, který pořádáme již řadu let, probíhá v našem krásném areálu, který je obklopený přírodou a především koňmi. Program je vhodný pro děti od 5-ti let, které mají i nemají s koňmi zkušenosti. Každý den budeme mít program spojený s koňmi, budeme chodit do přírody, hrát hry a tvořit. V našem stádě máme koně a poníky všech barev a velikostí.  Pro děti bude zajištěná dopolední a odpolední svačinka a nápoje. Obědy si děti nosí vlastní nebo se hromadně objednávají z nedaleké restaurace (U Bůčka) a platí zvlášť.

První den se děti seznámí s koňmi ze země, zkusí si koně vodit a naučí se koně čistit. Druhý den proběhne jezdecká lekce v kroku a pokročilé děti zkusí i klusání. Třetí den proběhne týmová jezdecká hra. Předposlední den děti čeká  projížďka do přírody. Poslední den se maluje na koně tak, jak to dělali indiáni. 

Děti se dozví, jak indiáni s koňmi komunikovali prostřednictvím ukázky přirozené komunikace s koněm. Pomocí různých her si děti osvojí i teorii, která zahrnuje popis koně, rozlišování barev a plemen, dozví se, jak funguje stádo a co koně žerou a jak se o koně starat. Týmové hry budeme hrát v okolní přírodě, máme poblíž lesík s potůčkem a ovocný sad. Polední klid budou děti trávit na louce ve stínu stromů. V případě deště máme i zastřešené prostory. 

Už jen doufat, že situace okolo Covid 19 umožní tábor uskutečnit. Pokud bude nutno, máme možnost děti rozdělit do menších skupin. Jestliže se tábor kuli opatření zruší, vrácení poplatku je samozřejmostí.

Cena: 4.300,-

Pro přihlášení pište na: deti.konenadchuchli@email.cz

Zahájení prázdnin / Loučení s prázdninami

1. - 2. 7. 2021               30. - 31. 8. 2021

Letos poprvé proběhne dvoudenní kurzu pro nadšené koňáky, který chtějí strávit intenzivní čas u koní v malé skupince maximálně šesti dětí. Přihlášené děti by měly mít již nějaké zkušenosti z koňmi (dobře ovládat koně v kroku jak ze sedla, tak ze země). Dopolední a odpolední program s koňmi zahrnuje projížďku do přírody, jezdeckou lekci a dvě lekce přirozené komunikace. První den bude program až do pozdějšího večera a uděláme si táborák. Součástí programu budou i hry a tvoření. V ceně jsou nápoje, svačiny a špekáčky, obědy lze objednat v místní restauraci a nebo si donést vlastní.

Cena: 3.000,- Kč

Pro přihlášení pište na: deti.konenadchuchli@email.cz 

Individuální koučování s koněm

Chcete zažít, jak se lépe dorozumět či prosadit při komunikaci s druhými lidmi nebo koňmi?

Kůň je pro nás skvělým partnerem pro osobní sebereflexi, pro nácvik přesvědčivé komunikace a rozvoj přirozené autority. Zrcadlí naše jednání, naše vnitřní rozpoložení a emoce. Ve spolupráci s ním můžeme bezprostředně rozpoznat naše přednosti a slabiny a poznat cestu ke zlepšení. S koněm se rychle dostanete do hloubky a s jeho pomocí nastane vaše sebereflexe a sebeuvědomění, které vám pomůže lépe komunikovat s partnerem, dětmi či spolupracovníky.

Naše koně jsou vedeni formou přirozené komunikace, díky které jsou nesmírně empatičtí a radostně s lidmi spolupracují. Tato forma je vhodná pro jezdce i pro účastníky, kteří nemají s koňmi žádné zkušenosti. S koňmi se po celou dobu pracuje ze země. Naše setkání bude probíhat dle domluvy v intervalu 90 - 200 minut.

Podzimní horseman-leadership

dvoudenní kurz otevřený pro jednotlivce

Horseman-leadership je dvoudenní kurz navržený pro skupinu 4 - 6 lidí. Na rozdíl od individuálního koučování zde máte výjimečnou možnost strávit u koní více času a učit se i skrze pozorování druhých účastníků. Kurz vedou dvě lektorky, Nicole Helebrant je specialistka v oboru Natural-horsemanship, Vlasta Janovcová má letitou praxi v profesním koučování. U účastníků programu očekáváme, až na výjimky, minimální či žádnou předchozí zkušenost s koňmi. Co vám náš kurz umožní?

  • Kůň Vám odzrcadlí, jaký máte dominantní styl vedení a co jsou vaše "brzdy" v přesvědčivosti a získávání druhých ke spolupráci. Posílíte, možná i najdete, svou přirozenou autoritu.
  • Uvědomíte si svůj přirozený styl komunikace, jak působíte na své blízké a kolegy. Zjistíte, co a kdy použít v komunikaci tak, abyste podpořili vztahy a radost z cesty ke svým cílům.
  • Pochopíte, jak zklidnit nervozitu a překonat případný strach.
  • Ovládnete metodu, jak se nenásilně prosadit. Jak poznat chvíli, kdy mohu zatlačit a neztratit víc, než získám.
  • Schopnost radovat se z přítomného okamžiku (nepropadat do špatných vzpomínek a nebát se děsivých scénářů o budoucnosti).
  • Prohloubíte schopnosti spolupráce s kolegy, partnerem či dětmi.