KONĚ NAD CHUCHLÍ

Přirozené jezdectví - individuální lekce na jízdárně či v terénu, pocit opravdového spojení s koněm a ježdění takřka na myšlenku, práce ze země - natural horsemanship

Zážitkové vzdělávání a Osobní rozvoj pro firmy, jednotlivce či menší skupiny formou horseman-leadershipu a koučování prostřednictvím koní.

Programy pro děti - Koňský kroužek a Příměstský tábor vedený dle zásad volnočasové pedagogiky, zahrnující péči o koně, lekce jezdectví a přirozené komunikace. 

Indiánský příměstský tábor

20. 7. - 24. 2020

24. 8. - 28. 8. 2020


Kurz je vhodný pro děti, které mají i nemají s koňmi zkušenosti. Každý den budeme chodit do přírody, hrát hry a tvořit. Součástí programu je jezdecká lekce na jízdárně a projížďka v přírodě. Děti se naučí koně čistit, vodit a krmit. Dozví se, jak indiáni jezdili na koních a jak s nimi komunikovali. Budeme malovat na koně a vyrábět totem. Obědy si děti nosí vlastní nebo se objednávají a platí zvlášť. Dbáme přísně na dodržování všech bezpečnostních pravidel v rámci ohrožení Covid - 19, zmenšily jsme kapacitu příměstských táborů a dodržujeme hygienická opatření. Pokud bude nutné, budou děti rozdělené na dvě skupiny po 8 členech a nebudou se s druhou skupinou potkávat.

Cena: 3.100,-

Pro přihlášení pište na: deti.konenadchuchli@email.cz

Horseman - Leadership

Věříme, že kvalitní mezilidská komunikace může pramenit z hlubší sebereflexe, díky které si lépe uvědomíme jedinečnost každého z nás. Zralost jedinců se bude odvíjet od jejich zájmu se učit, rozvíjet a inspirovat druhé. Budeme schopni společně sdílet radosti, umět si užívat klid stejně tak jako touhu po výkonu a společně zvládneme čelit i náročným situacím.

Velikou inspirací jsou pro nás koně, kteří těmito dovednostmi disponují po celá staletí. Až v současnosti si ale lidé uvědomili, že se od nich můžeme i učit. Jedná se o techniku Horseman - Leadership, při které rozvíjíme vlastní leadership a schopnosti spolupráce. Naše kurzy pořádáme ve Velké Chuchli a program stavíme pro menší týmy. Naším cílem je aktivizovat sebereflexi bezprostředním a silným zážitkem.

Pro rok 2020 zbývá v nabídce kapacita už jen pro 3 - 4 skupiny. Neváhejte se svými kolegy zažít něco nového a dozvědět se o sobě během 2 dní víc, než se leckomu podaří za celý profesní život.

Individuální koučování s koněm

Chcete zažít, jak se lépe dorozumět či prosadit při komunikaci s druhými lidmi nebo koňmi?

Kůň je pro nás skvělým partnerem pro osobní sebereflexi, pro nácvik přesvědčivé komunikace a rozvoj přirozené autority. Zrcadlí naše jednání, naše vnitřní rozpoložení a emoce. Ve spolupráci s ním můžeme bezprostředně rozpoznat naše přednosti a slabiny a poznat cestu ke zlepšení. S koněm se rychle dostanete do hloubky a s jeho pomocí nastane vaše sebereflexe a sebeuvědomění, které vám pomůže lépe komunikovat s partnerem, dětmi či spolupracovníky.

Naše koně jsou vedeni formou přirozené komunikace, díky které jsou nesmírně empatičtí a radostně s lidmi spolupracují. Tato forma je vhodná pro jezdce i pro účastníky, kteří nemají s koňmi žádné zkušenosti. S koňmi se po celou dobu pracuje ze země. Naše setkání bude probíhat dle domluvy v intervalu 90 - 200 minut.

Již proběhl první otevřený kurz "Horseman - leadership pro Ženy"

7. - 8. května 2019

První otevřená skupina "Zážitkového Leadershipu pro ženy" je úspěšně za námi. A protože nikoho nediskriminujeme, zúčastnil se i jeden báječný muž a navzdory šarmu všech účastnic jeho srdce zahořelo pro šestsetikilovou andaluskou krásku jménem Xulita. Vždyť je květen, lásky čas. Vznikla nová přátelství, ať mezi lidmi tak i mezi lidmi a koňmi. Poník Lucky získal díky své povaze a kráse zase větší funclub😊.

Znovu a znovu v Chuchli na louce zažíváme pocit, že rozvoj osobní přesvědčivosti a schopnosti získat druhé přirozeně ke spolupráci, je s koňskými trenéry nepřekonatelně efektivní, současně nevšední a vlastně návykový. Obavy z velkého neznámého zvířete střídá respekt a nadšení a mnoho vlastních sebeodhalení. Koně jsou jako naše zrcadla...pravdivá, až z toho mrazí.

Všem Amazonkám a statečnému Bivojovi děkujeme za krásný čas a těšíme se znovu na viděnou v kurzu pokračovacím.

Vlasta a Nicole 


Horseman - leadershipu pro ženy - náplň otevřeného kurzu

Kůň je pro nás skvělým partnerem pro osobní sebereflexi, pro nácvik přesvědčivé komunikace, rozvoj přirozené autority a mnohého dalšího. Zrcadlí naše jednání, vnitřní rozpoložení a emoce. Ve spolupráci s ním můžeme bezprostředně rozpoznat naše přednosti a slabiny a poznat cestu ke zlepšení. Kurz vychází z našich dlouholetých zkušeností - koučinku lidí s koňmi a též z byznys-koučování. Čistě ženský kurz umožňuje v uvolněné atmosféře, spontánně a bez make-upu, jít rychle do hloubky a vydat se na cestu svého rozvoje.