Koňský kroužek

Náplní jednotlivých setkání je mimo výuky jízdy na koni též práce s koněm ze země - Horsemanship, vyjížďky či procházky do přírody, výuka teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti péče. Děti se podílejí na všech okolních aktivitách, které zahrnují vodění, čištění a strojení koní, úklid pastvin a kydání přístřešků. Během kroužku se tak děti naučí o koně starat komplexně. Za pololetí probíhají 2-3 sobotní setkání, tzv. Víkendovka. Na kroužek dochází děti 1x týdně ve stanovený den a čas.

Pondělí: 14:30 - 17:30 - Koňský kroužek Profi a Koňský kroužek Mini

Středa: 14:30 - 17:30 - Koňský kroužek Profi a Koňský kroužek Mini

Pátek: od 14:30 - 17:30 - Koňský kroužek

* děti přicházejí nejpozději v 15:30

Kroužek je vedený dle zásad volnočasové pedagogiky a podporuje celistvý rozvoj dítěte. Děti se zde učí vzájemně spolupracovat, být zodpovědný a zdravě sebevědomý. Budují si láskyplný vztah ke koním a přírodě, získají dovednosti v oblasti péče o koně a jezdectví. Kroužek probíhá v uzavřeném jezdeckém areálu, který je rozmístěný na krásné louce uprostřed zeleně. Děti zde mají k dispozici vytápěnou maringotku, většinu času ale tráví venku. Zřizovatel má pro všechny účastníky k zapůjčení jezdecké helmy a bezpečnostní vesty.

Náplň Koňského kroužku:

Během jezdeckého výcviku se nikam nespěchá. Důležité je nejdříve získat pevné základy, protože jen tehdy je jízda na koni bezpečná a pro koně příjemná. Vždy záleží na individuálních schopnostech dítě, jak rychle v jezdeckém výcviku postupuje (věk, pohybové nadání, soustředění). Děti se učí jezdit na koni nejprve bez opory sedla a získat tak dobrou rovnováhu. Ze začátku se děti na koních vodí, poté se učí koně ovládat bez asistence v kroku, později i v pracovním klusu. Po tomto cyklu se děti začínají učit jezdit v sedle a následuje výuka lehkého klusu (vysedávání) a první zkušenosti se cváláním (cvalové a skokové tréninky jsou až součástí Koňského kroužku Profi). Jezdecká lekce trvá 30 minut.

Neodmyslitelnou součástí koňského kroužku je výuka základů přirozené komunikace (horsemanship). Jedná se o specifický přístup budování partnerského vztahu mezi koněm a člověkem, kde děti s koněm pracují ze země. Cílem je, aby je kůň přijal jako jeho přirozeného vůdce a s radostí a ochotou jej následoval. Děti se učí jemně ale přesto důsledně prosadit a díky tomu získávají přirozenou autoritu.

V rámci našich setkání chodíme s koňmi na procházky do přírody. Pokročilé děti chodí na klusové vyjížďky. Dále se děti během kroužku setkávají s ukázkou pokročilé přirozené komunikace a drezury. V rámci Víkendovky nebo velmi špatného počasí probíhá (v maringotce) teoretická výuka, kde děti získávají znalosti v oblasti typologie a etologie koně, jezdectví a péče o zdraví.

Koňský kroužek Mini je vhodný pro malé děti od 5 do 7 let a probíhá v menší skupince oproti Koňskému kroužku a v kratším časovém intervalu. Je vhodný pro úplné začátečníky a po jeho absolvování je dítě připravené absolvovat o něco náročnější Koňský kroužek. Děti se neúčastní sobotní Víkendovky a pokud je počasí obzvláště drsné, kroužek se nekoná a lekce se přesouvá do dalšího pololetí.

Náplň Koňského kroužku Profi

Během jezdeckého výcviku se prohlubují dovednosti správného sedu a používaní jezdeckých pomůcek, které jsou již základem pro drezurní ježdění. Děti se učí precizně ovládat koně ve všech chodech. Vylepšuje se technika pracovního a lehkého klusu a hledá se optimální balanc ve cvalu. Pokročilý trénink již zahrnuje skokovou gymnastiku a základní parkurové skákání. Dílčím cílem kroužku je nabytí jezdeckých dovedností na úrovni ZZJV (základní zkouška jezdeckého výcviku). Jezdecká lekce trvá 45 minut.

Jiné dny se konají vyjížďky do přírody ve všech chodech, nebo probíhá trénink v terénu. Veliký důraz je kladen na prohlubování dovedností v oblasti práce s koněm ze země. Přirozená komunikace (horsemanship), je rozšířené o lonžování a komunikaci s koněm ve volnosti pomocí řeči těla a gest. Dále se děti učí s koněm provádět ze země základní drezurní cviky dle zásad akademického jezdectví. S principy přirozené komunikace a akademického ježdění se děti seznamují i během teoretických přednášek. Přednášky dále zahrnují typologie a etologie koně a jezdecké teorie. Též se věnujeme otázkám, které se vyskytují v ZZJV.

Kroužek je koncipovaný tak, aby se děti postupně staly samostatnými jezdci. Mimo jezdeckých lekcí, mají zkušenější děti možnost se koni věnovat i samostatně. Díky tomu jsou do budoucnosti připraveny mít vlastního koně, či si koně pronajmout. Děti se postupně učí nalézt a opravit jezdecké a trenérské chyby nejen u sebe, ale i u druhých. Jednoho dne tak můžou být dobrými trenéry jezdectví a zajistit si například brigádu při studiích. A v neposlední řadě se děti díky prohlubování přirozené komunikace s koněm budují zdravé sebevědomí, učí se ovládat a soustředit, být empatický a spravedlivý.

Koňský příměstský tábor

13. 8. - 17. 8.2018              27. 8. - 31. 8. 2018

Koňský příměstský tábor je určený pro děti  od 6 - 15 let, které mají i nemají s koňmi zkušenosti. Na koních se jezdí každý den (procházky do přírody, jezdecké lekce) a probíhají další činnosti s koňmi spojené (vodění a čištění koní, základy přirozená komunikace, péče o koně). Koní si děti užijí do sytosti. V jeden den mají jednoho koně přiřazené maximálně tři děti. Zbývající čas probíhají táborové hry a výtvarná dílna s koňskou tematikou. Čeká nás celodenní výlet s koňmi, opékání buřtů a jezdecké hry. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně dle jeho možností a zkušeností, každý se u nás naučí něco nového. Máme hodné koně všech velikostí a zkušené instruktory. Cena 3000,- Kč se svačinou a nápoji. 

Jezdecký příměstský tábor

23. 7. - 27. 7. 2018

Tábor je vhodný pro pokročilé děti od 8 let do 18 let, které již umí koně samostatně ovládat v kroku a klusu. Na koních se jezdí každý den (vyjížďky do přírody, jezdecké lekce) a probíhají další činnosti s koňmi spojené (vodění a čištění koní, přirozená komunikace a práce s koněm ve volnosti, péče o koně, teorie). Jezdecký příměstský tábor zahrnuje delší jezdecké lekce či vyjížďky ve srovnání s Koňským příměstskýmtáborem. V jeden den mají jednoho koně přiřazené maximálně dvě děti. Zbývající čas probíhají táborové hry a výtvarná dílna s koňskou tematikou. Cena 4000,- Kč se svačinou a nápoji.