KONĚ NAD CHUCHLÍ

Programy pro děti 

Koňský kroužek a Příměstský tábor vedený dle zásad volnočasové pedagogiky, zahrnující péči o koně, lekce jezdectví a přirozené komunikace. 

Zážitkové vzdělávání a Osobní rozvoj

Pro firmy, jednotlivce či menší skupiny formou horseman-leadershipu a koučování prostřednictvím koní.

Přirozené jezdectví 

Individuální lekce na jízdárně či v terénu, pocit opravdového spojení s koněm a ježdění takřka na myšlenku, práce ze země - natural horsemanship

Indiánský příměstský tábor

17.7.-21.7.  -  31.7.-4.8.  -  14.8.-18.8.  -  28.8.-1.9. 

Příměstské tábory pořádáme již řadu let a děti se k nám rády vracejí. Program máme vyladěný do posledního detailu. Každý den je program spojené s koňmi, chodíme do okolní přírody, soutěžíme v týmech, hrajeme zábavné hry a tvořím. Děti je možné přivést od 8:00, začínáme v 9:00 a končíme v 17:00. Tábor je vhodný pro děti od 5-ti let, které mají i nemají s koňmi zkušenosti (ale nebojte, jezdí sem i starší děti). V našem stádě máme koně a poníky všech barev a velikostí, všichni jsou vedeni přirozenou komunikací a tudíž jsou nesmírně hodní a ze spolupráce mají radost. Dbáme maximálně na bezpečnost a nepodceňujeme počet lektorů. Pro všechny děti máme k zapůjčení jezdecké helmy a bezpečnostní vesty. V ceně je 2x denně svačinka, která vždy zahrnuje zeleninu a ovoce. Nápoje zajišťujeme po celý den a objednáváme chutné obědy z nedaleké restaurace (platí se extra v den nástupu na tábor, cena dětské porce cca 120,-Kč). Děti pomáhají s péčí o koně a podílejí se na úklidu bobků z pastviny. Týmové hry probíhají v areálu a v okolní přírodě. Máme poblíž lesík s potůčkem a ovocný sad. Polední klid děti tráví na louce ve stínu stromů. V případě deště máme i zastřešené prostory. 

Každý den je hlavní aktivita spojená s koňmi. O jednoho koně se dělí maximálně tři děti. První den se děti s koňmi seznamují, dozví se, jak s nimi komunikovat skrze přirozenou komunikaci, zkusí si koně vodit a naučí se koně čistit a masírovat. Druhý den proběhne jezdecká lekce na jízdárně v kroku a pokročilé děti zkusí i klusání. Děti si pomáhají a zkoušejí se navzájem vodit. Třetí den jdeme s koňmi na půldenní výlet do přírody. Předposlední den proběhne oblíbená jezdecká hra v týmech. Poslední den se v rámci loučení maluje na koně tak, jak to dělali indiáni. Pomocí různých her si děti osvojí základní znalosti, která zahrnují popis koně, rozlišování barev a plemen, dozví se, jak funguje stádo a co koně žerou.  

cena za turnus: 5.000 Kč

Pro přihlášení a více informací pište na deti.konenadchuchli@email.cz

Koňský kroužek

Kroužek je vedený dle zásad volnočasové pedagogiky, která si klade za cíl děti celistvě rozvíjet. Děti si zde budují láskyplný vztah ke koním a přírodě. Učí se vzájemně spolupracovat a přebírat zodpovědnost. Díky činnostem spojeným s koněm se stávají více vyrovnané a zdravě sebevědomé. Děti se učí na koních jezdit, komunikovat s nimi ze země a starat se o ně. Podílejí se na úklidu bobků a čištění koní. Střídáme procházky do přírody a lekce na jízdárně. Program je vhodný pro děti od 6ti let, které mají i nemají s koňmi zkušenosti. Délka kurzu je 120 minut.

1x týdně pondělí, středa nebo pátek od 15:00 do 17:00
15 lekcí (od března do června) 7.500,-Kč (500,-Kč/lekce)

Pro přihlášení a více informací pište na deti.konenadchuchli@email.cz

Terapie prostřednictvím koně pro děti
“Poník neposeda”

pro předškolní a mladší školní děti

 individuální lekce nebo skupinová lekce

Ve spolupráci s psycholožkou Mgr. Monikou Klánovou jsme sestavily sérii terapeutických lekcí pro děti s nepřiměřeným psychomotorickým vývojem. Obě čerpáme z dlouholetých zkušeností z oblasti pedagogiky, psychologie a horsemanshipu. Lekce zahrnují jízdu na poníkovi, péči, využití speciálně sestavených terapeutických prostředků a další navazující aktivity. Cílem je posílit fyzický stav a zlepšit psychický, sociální a emoční rozpoložení dítěte. Setkání jsou zaměřena na posílení hrubé i jemné motoriky, rozvoj kognitivních funkcí, posílení sebevědomí, zvýšení prosociálního nastavení, snížení potíží s chováním a zlepšení schopnosti sebekontroly a komunikace.

Terapie prostřednictvím koně je vhodná pro děti více neposedné či méně koncentrované ve věku od 4 do 7 let. Díky jízdě na poníkovi a péči o něho, společně s dalšími speciálně připravenými aktivitami se dítě učí lépe vnímat své tělo a koordinovat vlastní pohyby. To mu pomůže se více soustředit a činnost, kterou právě provozuje. Dítě se tak učí hravou formou ve spolupráci s poníkem lépe rozvíjet svou schopnost sebeovládání. Postupně přebírá větší zodpovědnost a s ní roste jeho zdravé sebevědomí a pozitivní sebehodnocení. Program jsme sestavily na základě nejnovějších poznatků o biomechanice koně a člověka, které se využívají jak při hipoterapii, tak v moderním jezdectví. Náplň lekcí vychází z rozsáhlých zkušeností z oblasti psychologie, volnočasové pedagogiky a rehabilitace. Činnosti zahrnují meditační a relaxační cvičení, pracuje se i s řízenou imaginací. Individuální či skupinové lekce vedou vždy dva lektoři. Jeden lektor se orientuje více na rozvoj dítěte, druhý lektor je zodpovědný za koordinaci dítěte a poníka. Dbáme maximálně na bezpečnost. Náš poník Lucky je pro program speciálně vycvičený a dlouhodobě prověřený v provozu s malými dětmi. Práce ho baví a děti ho milují. Terapie je sestavená vždy z minimálně šesti lekcí, které na sebe navazují. Individuální lekce má rozsah 50 minut. Skupinová lekce má rozsah 90 minut a účastní se ji tři až čtyři děti.
termín dle domluvy (dopoledne/odpoledne)
pro přihlášení a více informací pište na deti.konenadchuchli@email.cz

Horsemanship pro osobní rozvoj

Chcete zažít, jak se lépe dorozumět či prosadit při komunikaci s druhými lidmi nebo koňmi?

Kůň je pro nás skvělým partnerem pro osobní sebereflexi, pro nácvik přesvědčivé komunikace a rozvoj přirozené autority. Zrcadlí naše jednání, naše vnitřní rozpoložení a emoce. Ve spolupráci s ním můžeme bezprostředně rozpoznat naše přednosti a slabiny a poznat cestu ke zlepšení. S koněm se rychle dostanete do hloubky a s jeho pomocí nastane vaše sebereflexe a sebeuvědomění, které vám pomůže lépe komunikovat s partnerem, dětmi či spolupracovníky.

Naše koně jsou vedeni formou přirozené komunikace, díky které jsou nesmírně empatičtí a radostně s lidmi spolupracují. Tato forma je vhodná pro jezdce i pro účastníky, kteří nemají s koňmi žádné zkušenosti. S koňmi se po celou dobu pracuje ze země. Naše setkání bude probíhat dle domluvy v intervalu 90 - 200 minut.

Horseman-leadership

Horseman-leadership je celodenní kurz navržený pro skupinu 4 - 6 lidí. Na rozdíl od individuálního koučování zde máte výjimečnou možnost strávit u koní více času a učit se i skrze pozorování druhých účastníků. Kurz vedou dvě lektorky, Nicole Táborská je specialistka v oboru Natural-horsemanship, Vlasta Janovcová má letitou praxi v profesním koučování. U účastníků programu očekáváme, až na výjimky, minimální či žádnou předchozí zkušenost s koňmi. Co vám náš kurz umožní?

  • Kůň Vám odzrcadlí, jaký máte dominantní styl vedení a co jsou vaše "brzdy" v přesvědčivosti a získávání druhých ke spolupráci. Posílíte, možná i najdete, svou přirozenou autoritu.
  • Uvědomíte si svůj přirozený styl komunikace, jak působíte na své blízké a kolegy. Zjistíte, co a kdy použít v komunikaci tak, abyste podpořili vztahy a radost z cesty ke svým cílům.
  • Pochopíte, jak zklidnit nervozitu a překonat případný strach.
  • Ovládnete metodu, jak se nenásilně prosadit. Jak poznat chvíli, kdy mohu zatlačit a neztratit víc, než získám.
  • Schopnost radovat se z přítomného okamžiku (nepropadat do špatných vzpomínek a nebát se děsivých scénářů o budoucnosti).
  • Prohloubíte schopnosti spolupráce s kolegy, partnerem či dětmi.