KONĚ NAD CHUCHLÍ

Programy pro děti 

Koňský kroužek a Příměstský tábor vedený dle zásad volnočasové pedagogiky, zahrnující péči o koně, lekce jezdectví a přirozené komunikace. 

Zážitkové vzdělávání a Osobní rozvoj

Pro firmy, jednotlivce či menší skupiny formou horseman-leadershipu a koučování prostřednictvím koní.

Přirozené jezdectví 

Individuální lekce na jízdárně či v terénu, pocit opravdového spojení s koněm a ježdění takřka na myšlenku, práce ze země - natural horsemanship

Koňský kroužek

Kroužek je vedený dle zásad volnočasové pedagogiky, která si klade za cíl děti celistvě rozvíjet. Děti si zde budují láskyplný vztah ke koním a přírodě. Učí se vzájemně spolupracovat a přebírat zodpovědnost. Díky činnostem spojeným s koněm se stávají více vyrovnané a zdravě sebevědomé. Děti se učí na koních jezdit, komunikovat s nimi ze země a starat se o ně. Podílejí se na úklidu bobků a čištění koní. Střídáme procházky do přírody a lekce na jízdárně. Program je vhodný pro děti od 6ti let, které mají i nemají s koňmi zkušenosti. Délka kurzu je 120 minut.

pondělí volná kapacita, středa a pátek obsazeno
 1x týdně pondělí, středa nebo pátek od 15:00 do 17:00 

2. pololetí 8.100,-Kč (16x lekce)

Pro přihlášení a více informací pište na deti.konenadchuchli@email.cz

Indiánský příměstský tábor

15.-19.7.
22.-26.7.
5.-9.8.
19.-23.8.

Příměstské tábory u koní pořádáme již devátym rokem a děti se k nám rády vracejí. Program máme vyladěný do posledního detailu. Každý den je program spojené s koňmi, chodíme do okolní přírody, soutěžíme v týmech, hrajeme zábavné hry a tvořím. Děti je možné přivést od 8:00, začínáme v 9:00 a končíme v 17:00. Tábor je vhodný pro děti od 5-ti let, které mají i nemají s koňmi zkušenosti (ale nebojte, jezdí sem i starší děti). V našem stádě máme koně a poníky všech barev a velikostí, všichni jsou vedeni přirozenou komunikací a tudíž jsou nesmírně hodní a ze spolupráce mají radost. Dbáme maximálně na bezpečnost a nepodceňujeme počet lektorů. Pro všechny děti máme k zapůjčení jezdecké helmy a bezpečnostní vesty. V ceně je 2x denně svačinka, která vždy zahrnuje zeleninu a ovoce. Nápoje zajišťujeme po celý den a objednáváme chutné obědy z nedaleké restaurace (platí se extra v den nástupu na tábor, cena dětské porce cca 120,-Kč). Děti pomáhají s péčí o koně a podílejí se na úklidu bobků z pastviny. Týmové hry probíhají v areálu a v okolní přírodě. Máme poblíž lesík s potůčkem a ovocný sad. Polední klid děti tráví na louce ve stínu stromů. V případě deště máme i zastřešené prostory. 
 
 
Letos máme novinku a to možnost přihlásit se na první a druhý termín současně a mít tak možnost s koňmi strávit takřka v kuse celé dva týdny. Program se pro tyto děti nebude v prvním a druhém týdnu opakovat. Děti, co se přihlásí na první i druhý turnus současně dostanou 10% slevu. 

 
Každý den je hlavní aktivita spojená s koňmi. O jednoho koně se dělí maximálně tři děti. První den se děti s koňmi seznamují, dozví se, jak s nimi komunikovat skrze přirozenou komunikaci, zkusí si koně vodit a naučí se koně čistit a masírovat. Druhý den proběhne jezdecká lekce na jízdárně v kroku a pokročilé děti zkusí i klusání. Děti si pomáhají a zkoušejí se navzájem vodit. Třetí den jdeme s koňmi na půldenní výlet do přírody. Předposlední den proběhne oblíbená jezdecká hra v týmech. Poslední den se v rámci loučení maluje na koně tak, jak to dělali indiáni. Pomocí různých her si děti osvojí základní znalosti, která zahrnují popis koně, rozlišování barev a plemen, dozví se, jak funguje stádo a co koně žerou.  


Cena za jeden turnus: 5.300,- Kč 

Pro přihlášení a více informací pište na deti.konenadchuchli@email.cz

Vítání prázdnin pro pokrocilé
 28.-30.6. 2024

Program je vhodný pro děti od 10 ti let, co již umí koně ovládat samostatně v kroku a klusu. Začínáme v pátek po vysvědčení od 14:00 a program bude vždy až do večera. V sobotu a v neděli se budeme scházet v 8:30. Program s koňmi bude probíhat dopoledne i odpoledne.  

Koňský tábor pro pokročilé
26.-30.8. 2024 

Program je vhodný pro děti od 10 ti let, co již umí koně ovládat samostatně v kroku a klusu. Pokročilé děti budou i cválat. S koňmi budeme pracovat též ze země a lekce budou více individuální s ohledem na rozvíjení dosavadních dovedností. 

Terapie za asistence koně pro děti "Poník neposeda" 

pro předškolní a mladší školní děti

 individuální lekce nebo skupinová lekce

Ve spolupráci se zkušenou klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou Mgr. Monikou Klán Jiroušovou nabízíme sérii terapeutických lekcí pro děti s nepřiměřeným psychomotorickým vývojem, který je též ,vhodný pro děti s ADHD a ADD .

Při terapii čerpáme z našich dlouholetých zkušeností z oblasti psychologie, volnočasové pedagogiky a z přirozené komunikace s koňmi. Lekce jsou založeny na speciálně sestavených terapeutických postupech. Zahrnují jízdu na poníkovi a běžnou péči o něj. Formou hry jsou pak nenásilnou formou využity terapeutické prostředky. Cílem terapie je zlepšit psychické, sociální a emoční rozpoložení dítěte a posílit také jeho fyzický stav. Setkání jsou zaměřená na posílení hrubé i jemné motoriky, rozvoj kognitivních funkcí, posílení sebevědomí, zvýšení prosociálního nastavení, snížení potíží s chováním a zlepšení schopnosti sebekontroly a komunikace.

Terapie za přítomnosti koně je vhodná pro děti více neposedné či méně koncentrované ve věku od 4 do 9 let. Díky jízdě na poníkovi a péči o něj, společně s dalšími speciálně připravenými terapeutickými aktivitami se dítě učí lépe vnímat své tělo a koordinovat vlastní pohyby, což mu napomáhá se více soustředit na činnost, kterou právě provozuje. Dítě se tak učí hravou formou ve spolupráci s poníkem lépe rozvíjet svou schopnost koncentrace a sebeovládání. Postupně přebírá větší zodpovědnost a s ní roste i jeho zdravé sebevědomí a pozitivní sebehodnocení.

Terapeutická setkání zahrnují též dechová a relaxační cvičení, pracuje se i s řízenou imaginací. Individuální anebo také skupinové lekce vedou vždy dva lektoři současně. Jeden lektor se orientuje více na rozvoj dítěte, druhý lektor je zodpovědný za koordinaci dítěte a poníka. Dbáme v maximální míře na bezpečnost. Náš poník Lucky je pro terapeutický program speciálně vycvičený a dlouhodobě prověřený v kontaktu s malými dětmi. Práce s dětmi ho za všech okolností baví a děti ho milují. 

Terapie sestává vždy z minimálně šesti lekcí, které na sebe účelově navazují. Individuální lekce mají rozsah 50 minut. Skupinová lekce má rozsah 90 minut a účastní se ji pouze tři až čtyři děti. termín dle domluvy (dopoledne/odpoledne) pro přihlášení a více informací pište na deti.konenadchuchli@email.cz deti.konenadchuchli@email.cz

Psychoterapie pomocí koní

Psychoterapie pomocí koní patří mezi integrativní směry psychoterapie, kdy k terapii klientů se využívá specifická triáda klient-kůň-terapeut. Léčba je založena na působení psychologickými prostředky s využitím koně a jeho specifických vlastností jako koterapeuta v psychoterapeutickém procesu k pozitivnímu ovlivnění duševního stavu člověka,

například při úzkostných a depresivních příznacích, poruchách příjmu potravy, závislosti na psychoaktivních látkách,

při řešení náročných životních situacích, problémech v partnerských vztazích, při dětské hyperaktivitě, při poruchách chování a emocí u dětí, při poruchách autistického spektra..). Terapie pomocí koní pomáhá řešit i potřeby osobnostního rozvoje ( jako jsou komunikační dovednosti, asertivita, zvládání stresu, empatie, kooperace, rozvoj kognitivních kompetencí ). Terapie za asistence koně ale především celkově podporuje a rozvíjí osobní růst.

Kůň je zcela autentický, okamžitě nám nabízí zpětnou vazbu, nic nepředstírá, je velmi citlivý a vůbec nás nehodnotí, učí nás být tady a teď. Koně jsou výborní společníci pro cestu sebepoznávání a k seberozvoji. Umožňují nám poznání našich možností, schopností i dovedností. Jsou ale i citlivými průvodci při práci se strachem (pro vytvoření zdravých copingových strategií), k posílení sebedůvěry, nalezení vlastních hranic. V neposlední řadě mají koně i nesporný relaxační efekt.

Psychoterapii pomocí koní lze doporučit pro klienty všech věkových skupin. Klient nepotřebuje žádné předešlé jezdecké zkušenosti, ale pokud je má, není to žádnou překážkou. Většinu času při setkání se s koněm pracuje ze země.

Terapeutické procházky s koněm využívají příznivých účinků přírody, pohybu a kontaktu s koněm na psychiku člověka, kdy kůň i příroda nás i naše smysly více vtahují do přítomnosti, prohlubují naše bytí "tady a teď". Pomáhají redukovat stres. V přírodě se zastavíme, pozorujeme, vnímáme , můžeme se přiblížit více sami sobě. Společné procházky podporují všímavost (mindfulness). Kontakt s přírodou navozuje pocit relaxace.

Koně nabízí jedinečnou příležitost zkoumat vlastní chování ne-konfrontačním způsobem, napomáhají rozvoji verbální i neverbální komunikace. Usnadňují nám změnit pohled na sebe sama i na jiné. Koně jsou citliví a nehodnotící společníci

při výletech. Při společných procházkách a terapeutických rozhovorech lze zjistit, o čem přemýšlíme, co vnímáme , jak se cítíme, kam směřujeme a co potřebujeme. To vše nenucenou, mnohdy neverbální formou.

Procházky jsou vhodné pro děti, adolescenty i dospělé.

Horsemanship pro osobní rozvoj

Chcete zažít, jak se lépe dorozumět či prosadit při komunikaci s druhými lidmi nebo koňmi?

Kůň je pro nás skvělým partnerem pro osobní sebereflexi, pro nácvik přesvědčivé komunikace a rozvoj přirozené autority. Zrcadlí naše jednání, naše vnitřní rozpoložení a emoce. Ve spolupráci s ním můžeme bezprostředně rozpoznat naše přednosti a slabiny a poznat cestu ke zlepšení. S koněm se rychle dostanete do hloubky a s jeho pomocí nastane vaše sebereflexe a sebeuvědomění, které vám pomůže lépe komunikovat s partnerem, dětmi či spolupracovníky.

Naše koně jsou vedeni formou přirozené komunikace, díky které jsou nesmírně empatičtí a radostně s lidmi spolupracují. Tato forma je vhodná pro jezdce i pro účastníky, kteří nemají s koňmi žádné zkušenosti. S koňmi se po celou dobu pracuje ze země. Naše setkání bude probíhat dle domluvy v intervalu 90 - 200 minut.

Horseman-leadership

Horseman-leadership je celodenní kurz navržený pro skupinu 4 - 6 lidí. Na rozdíl od individuálního koučování zde máte výjimečnou možnost strávit u koní více času a učit se i skrze pozorování druhých účastníků. Kurz vedou dvě lektorky, Nicole Táborská je specialistka v oboru Natural-horsemanship, Vlasta Janovcová má letitou praxi v profesním koučování. U účastníků programu očekáváme, až na výjimky, minimální či žádnou předchozí zkušenost s koňmi. Co vám náš kurz umožní?

  • Kůň Vám odzrcadlí, jaký máte dominantní styl vedení a co jsou vaše "brzdy" v přesvědčivosti a získávání druhých ke spolupráci. Posílíte, možná i najdete, svou přirozenou autoritu.
  • Uvědomíte si svůj přirozený styl komunikace, jak působíte na své blízké a kolegy. Zjistíte, co a kdy použít v komunikaci tak, abyste podpořili vztahy a radost z cesty ke svým cílům.
  • Pochopíte, jak zklidnit nervozitu a překonat případný strach.
  • Ovládnete metodu, jak se nenásilně prosadit. Jak poznat chvíli, kdy mohu zatlačit a neztratit víc, než získám.
  • Schopnost radovat se z přítomného okamžiku (nepropadat do špatných vzpomínek a nebát se děsivých scénářů o budoucnosti).
  • Prohloubíte schopnosti spolupráce s kolegy, partnerem či dětmi.