KONĚ NAD CHUCHLÍ

Programy pro děti 

Koňský kroužek a Příměstský tábor vedený dle zásad volnočasové pedagogiky, zahrnující péči o koně, lekce jezdectví a přirozené komunikace. 

Zážitkové vzdělávání a Osobní rozvoj

Pro firmy, jednotlivce či menší skupiny formou horseman-leadershipu a koučování prostřednictvím koní.

Přirozené jezdectví 

Individuální lekce na jízdárně či v terénu, pocit opravdového spojení s koněm a ježdění takřka na myšlenku, práce ze země - natural horsemanship

Koňský kroužek

právě probíhá (školní rok 2021/2022)

Kroužek je vedený dle zásad volnočasové pedagogiky, která si klade za cíl děti celistvě rozvíjet. Děti si zde budují  láskyplný vztah ke koním a přírodě. Učí se vzájemně spolupracovat a přebírat zodpovědnost. Díky činnostem spojeným s koněm se stávají více vyrovnané a zdravě sebevědomé. Děti se učí na koních jezdit, komunikovat s nimi ze země a starat se o ně. Podílejí se na úklidu bobků a čištění koní. Střídáme procházky do přírody a lekce na jízdárně. Program je vhodný pro děti od 6ti let, které mají i nemají s koňmi zkušenosti. Délka kurzu je 120 minut.

pátek od 14:30 do 16:30

550,-Kč/den

Pro přihlášení a více informací pište na deti.konenadchuchli@email.cz 

Indiánský příměstský tábor 

11. 7. - 15. 7. 2022 (volná kapacita)
22. 8. - 26. 8. 2022 (obsazeno)

Velmi oblíbený příměstský tábor, který pořádáme již řadu let, probíhá v našem krásném areálu, který je obklopený přírodou a především koňmi. Program je vhodný pro děti od 5-ti let, které mají i nemají s koňmi zkušenosti. Každý den budeme mít program spojený s koňmi, budeme chodit do přírody, hrát hry a tvořit. V našem stádě máme koně a poníky všech barev a velikostí.  Pro děti bude zajištěná dopolední a odpolední svačinka a nápoje. Obědy si děti nosí vlastní nebo se hromadně objednávají z nedaleké restaurace a platí zvlášť.

První den se děti seznámí s koňmi ze země, zkusí si koně vodit a naučí se koně čistit. Druhý den proběhne jezdecká lekce v kroku a pokročilé děti zkusí i klusání. Třetí den proběhne týmová jezdecká hra. Předposlední den děti čeká  projížďka do přírody. Poslední den se maluje na koně tak, jak to dělali indiáni. 

Děti se dozví, jak indiáni s koňmi komunikovali prostřednictvím ukázky přirozené komunikace s koněm. Pomocí různých her si děti osvojí i teorii, která zahrnuje popis koně, rozlišování barev a plemen, dozví se, jak funguje stádo, co koně žerou a jak se o koně starat. Týmové hry budeme hrát v okolní přírodě, máme poblíž lesík s potůčkem a ovocný sad. Polední klid budou děti trávit na louce ve stínu stromů. V případě deště máme i zastřešené prostory. 

Cena: 4.500,-

Pro přihlášení a více informací pište na deti.konenadchuchli@email.cz


Loučení s prázdninami

29. 8. - 31. 8. 2022 (volná kapacita)

Tento třídenní kurz je určený velikým koňomilům od 8 let, který chtějí strávit intenzivní čas u koní v malé skupince maximálně 8 dětí. Pro účast na kurzu je nutné koně umět dobře ovládat v kroku ze sedla i při vodění. Program s koňmi probíhá dopoledne i odpoledne na jízdárně nebo v přírodě. Děti se můžou těšit na projížďky do přírody, jezdecké lekce a lekce komunikace s koněm ze země formou horsemanshipu. Budeme hrát hry a věnovat se teorii. V ceně jsou nápoje a svačiny. Obědy lze objednat a připlatit v místní restauraci a nebo si donést vlastní.

Cena: 3.300,- Kč

Pro přihlášení a více informací pište na deti.konenadchuchli@email.cz

Poník neposeda

pro děti od 4 let - terapie prostřednictvím koně

léto 2022 individuální lekce (volná kapacita)
podzim 2022 individuální i skupinové lekce (volná kapacita)

Sestavily jsme sérii terapeutických lekcí pro děti s nepřiměřeným psychomotorickým vývojem. Lekce zahrnují jízdu na poníkovi, péči, využití speciálně sestavených terapeutických prostředků a další navazující aktivity. Cílem je posílit fyzický stav a zlepšit psychický, sociální a emoční rozpoložení dítěte. Setkání jsou zaměřena na posílení hrubé i jemné motoriky, rozvoj kognitivních funkcí, posílení sebevědomí, zvýšení prosociálního nastavení, snížení potíží s chováním a zlepšení schopnosti sebekontroly a komunikace.

Terapie prostřednictvím koně je vhodná pro děti více neposedné či méně koncentrované ve věku od 4 do 7 let. Díky jízdě na poníkovi a péči o něho, společně s dalšími speciálně připravenými aktivitami se dítě učí lépe vnímat své tělo a koordinovat vlastní pohyby. To mu pomůže se více soustředit a činnost, kterou právě provozuje. Dítě se tak učí hravou formou ve spolupráci s poníkem lépe rozvíjet svou schopnost sebeovládání. Postupně přebírá větší zodpovědnost a s ní roste jeho zdravé sebevědomí a pozitivní sebehodnocení. Program jsme sestavily na základě nejnovějších poznatků o biomechanice koně a člověka, které se využívají jak při hipoterapii, tak v moderním jezdectví. Náplň lekcí vychází z rozsáhlých zkušeností z oblasti psychologie, volnočasové pedagogiky a rehabilitace. Činnosti zahrnují meditační a relaxační cvičení, pracuje se i s řízenou imaginací. Individuální či skupinové lekce vedou vždy dva lektoři. Jeden lektor se orientuje více na rozvoj dítěte, druhý lektor je zodpovědný za koordinaci dítěte a poníka. Dbáme maximálně na bezpečnost. Náš poník Lucky je pro program speciálně vycvičený a dlouhodobě prověřený v provozu s malými dětmi. Práce ho baví a děti ho milují. Terapie je sestavená vždy z minimálně šesti lekcí, které na sebe navazují. Individuální lekce má rozsah 50 minut. Skupinová lekce má rozsah 90 minut a účastní se ji tři až čtyři děti.

Kurz šest lekcí: ve skupině 6.800,-Kč nebo individuálně 9.000,-Kč

* pro přihlášení a více informací pište na deti.konenadchuchli@email.cz

Horsemanship pro osobní rozvoj

Chcete zažít, jak se lépe dorozumět či prosadit při komunikaci s druhými lidmi nebo koňmi?

Kůň je pro nás skvělým partnerem pro osobní sebereflexi, pro nácvik přesvědčivé komunikace a rozvoj přirozené autority. Zrcadlí naše jednání, naše vnitřní rozpoložení a emoce. Ve spolupráci s ním můžeme bezprostředně rozpoznat naše přednosti a slabiny a poznat cestu ke zlepšení. S koněm se rychle dostanete do hloubky a s jeho pomocí nastane vaše sebereflexe a sebeuvědomění, které vám pomůže lépe komunikovat s partnerem, dětmi či spolupracovníky.

Naše koně jsou vedeni formou přirozené komunikace, díky které jsou nesmírně empatičtí a radostně s lidmi spolupracují. Tato forma je vhodná pro jezdce i pro účastníky, kteří nemají s koňmi žádné zkušenosti. S koňmi se po celou dobu pracuje ze země. Naše setkání bude probíhat dle domluvy v intervalu 90 - 200 minut.

Horseman-leadership

jaro a léto 2022 již nemáme volné termíny
podzim 2022 1 volný termín

Horseman-leadership je celodenní kurz navržený pro skupinu 4 - 6 lidí. Na rozdíl od individuálního koučování zde máte výjimečnou možnost strávit u koní více času a učit se i skrze pozorování druhých účastníků. Kurz vedou dvě lektorky, Nicole Helebrant je specialistka v oboru Natural-horsemanship, Vlasta Janovcová má letitou praxi v profesním koučování. U účastníků programu očekáváme, až na výjimky, minimální či žádnou předchozí zkušenost s koňmi. Co vám náš kurz umožní?

  • Kůň Vám odzrcadlí, jaký máte dominantní styl vedení a co jsou vaše "brzdy" v přesvědčivosti a získávání druhých ke spolupráci. Posílíte, možná i najdete, svou přirozenou autoritu.
  • Uvědomíte si svůj přirozený styl komunikace, jak působíte na své blízké a kolegy. Zjistíte, co a kdy použít v komunikaci tak, abyste podpořili vztahy a radost z cesty ke svým cílům.
  • Pochopíte, jak zklidnit nervozitu a překonat případný strach.
  • Ovládnete metodu, jak se nenásilně prosadit. Jak poznat chvíli, kdy mohu zatlačit a neztratit víc, než získám.
  • Schopnost radovat se z přítomného okamžiku (nepropadat do špatných vzpomínek a nebát se děsivých scénářů o budoucnosti).
  • Prohloubíte schopnosti spolupráce s kolegy, partnerem či dětmi.

Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2022

K nám letos Ježíšek už dorazil. Po rodičovské dovolené se na vás a vaše děti budu opět tešit od jara 2022. Snad situace dovolí a opět spustíme Koňský kroužek pro děti a zrealizujeme kurzy horsemanshipu a horseman-leadershipu pro dospělé. Těším se na vás! Nicole