Přirozené jezdectví - individuální nebo skupinové lekce na našich koních či u vás ve stáji opírající se o přirozenou komunikaci a akademické jezdectví. 

Zážitkové vzdělávání a Osobní rozvoj pro firmy, jednotlivce či menší skupiny formou horseman-leadershipu a koučování prostřednictvím koní.

Programy pro děti - Koňský kroužek a Příměstský tábor vedený dle zásad volnočasové pedagogiky, zahrnující péči o koně, lekce jezdectví a přirozené komunikace. 

Aktuality


28. 1. 2019 - Volná místa - Koňský kroužek 2.pol.- Pátek: od 14:30 - 17:15 * děti přicházejí nejpozději v 15:00

Kroužek je vedený dle zásad volnočasové pedagogiky a podporuje celistvý rozvoj dítěte. Děti se zde učí vzájemně spolupracovat, být zodpovědný a zdravě sebevědomý. Budují si láskyplný vztah ke koním a přírodě, získají dovednosti v oblasti péče o koně a jezdectví. Kroužek probíhá v uzavřeném jezdeckém areálu, který je rozmístěný na krásné louce uprostřed zeleně. Děti zde mají k dispozici vytápěnou maringotku, většinu času ale tráví venku. Zřizovatel má pro všechny účastníky k zapůjčení jezdecké helmy a bezpečnostní vesty.

Během našich setkání probíhají lekce jezdectví a přirozené komunikace, projížďky v přírodě, výuka teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti péče. Děti se podílejí na všech okolních aktivitách, které zahrnují vodění, čištění a strojení koní, úklid pastvin a kydání přístřešků. Na kroužek dochází děti 1x týdně ve stanovený den a čas. Během pololetí probíhají 2-3 sobotní setkání, tzv. Víkendovka. Kroužek je vhodný pro děti od 6ti let.