Přirozené jezdectví - individuální lekce na jízdárně či v terénu, pocit opravdového spojení s koněm a ježdění takřka na myšlenku, práce ze země - natural horsemanship

Zážitkové vzdělávání a Osobní rozvoj pro firmy, jednotlivce či menší skupiny formou horseman-leadershipu a koučování prostřednictvím koní.

Programy pro děti - Koňský kroužek a Příměstský tábor vedený dle zásad volnočasové pedagogiky, zahrnující péči o koně, lekce jezdectví a přirozené komunikace. 

Horseman - Leadership

Věříme, že kvalitní mezilidská komunikace může pramenit z hlubší sebereflexe, díky které si lépe uvědomíme jedinečnost každého z nás. Zralost jedinců se bude odvíjet od jejich zájmu se učit, rozvíjet a inspirovat druhé. Budeme schopni společně sdílet radosti, umět si užívat klid stejně tak jako touhu po výkonu a společně zvládneme čelit i náročným situacím.

Velikou inspirací jsou pro nás koně, kteří těmito dovednostmi disponují po celá staletí. Až v současnosti si ale lidé uvědomili, že se od nich můžeme i učit. Jedná se o techniku Horseman - Leadership, při které rozvíjíme vlastní leadership a schopnosti spolupráce. Naše kurzy pořádáme ve Velké Chuchli a program stavíme pro menší týmy. Naším cílem je aktivizovat sebereflexi bezprostředním a silným zážitkem.

Pro rok 2020 zbývá v nabídce kapacita už jen pro 3 - 4 skupiny. Neváhejte se svými kolegy zažít něco nového a dozvědět se o sobě během 2 dní víc, než se leckomu podaří za celý profesní život.

Individuální koučování s koněm

Chcete zažít, jak se lépe dorozumět či prosadit při komunikaci s druhými lidmi nebo koňmi?

Kůň je pro nás skvělým partnerem pro osobní sebereflexi, pro nácvik přesvědčivé komunikace a rozvoj přirozené autority. Zrcadlí naše jednání, naše vnitřní rozpoložení a emoce. Ve spolupráci s ním můžeme bezprostředně rozpoznat naše přednosti a slabiny a poznat cestu ke zlepšení. S koněm se rychle dostanete do hloubky a s jeho pomocí nastane vaše sebereflexe a sebeuvědomění, které vám pomůže lépe komunikovat s partnerem, dětmi či spolupracovníky.

Naše koně jsou vedeni formou přirozené komunikace, díky které jsou nesmírně empatičtí a radostně s lidmi spolupracují. Tato forma je vhodná pro jezdce i pro účastníky, kteří nemají s koňmi žádné zkušenosti. S koňmi se po celou dobu pracuje ze země. Naše setkání bude probíhat dle domluvy v intervalu 90 - 200 minut.

Koňský příměstský tábor

Koňský příměstský tábor je určený pro děti od 6 - 15 let, které mají i nemají s koňmi zkušenosti. Každý den se konají jezdecké lekce či procházky do přírody s koňmi a probíhají další činnosti s koňmi spojené, jako vodění a čištění koní, základy přirozená komunikace, péče o koně. Zbývající čas probíhají táborové hry a zábavná výuka o koních. Čeká nás celodenní výlet s koňmi, jezdecké hry a výtvarná dílna s koňskou tematikou . Ke každému dítěti přistupujeme individuálně dle jeho možností a zkušeností, každý se u nás naučí něco nového. Máme hodné koně všech velikostí a zkušené instruktory. Tábor se koná v jezdeckém areálu, který leží na rozlehlé louce. V okolí je krásná příroda.

Termíny pro léto 2020 se připravují

Jezdecký příměstský tábor 

Jezdecký příměstský tábor má intenzivnější charakter co se programu s koňmi týče a kapacita dětí je menší. Je vhodný pro děti, a mladistvé které mají o koně veliký zájem a již umí na koni samostatně jezdit v kroku a klusu. Jezdci se budou dělit do skupin dle dovedností a jejich um se bude nadále rozvíjet jak na jízdárně, tak v terénu. Ty nejzkušenější čeká i skákání přes překážky a cvalové vyjížďky. Dále nás čekají lekce přirozené komunikace a práce s koněm ve volnosti. Zaměříme se i na výuku teorie a praktických dovedností okolo péče o koně. Zahrajeme si pár her a něco si vyrobíme. 

Termín pro léto 2020 se připravuje

Aktuality


Již proběhl první otevřený kurz "Horseman - leadership pro Ženy"

7. - 8. května 2019

První otevřená skupina "Zážitkového Leadershipu pro ženy" je úspěšně za námi. A protože nikoho nediskriminujeme, zúčastnil se i jeden báječný muž a navzdory šarmu všech účastnic jeho srdce zahořelo pro šestsetikilovou andaluskou krásku jménem Xulita. Vždyť je květen, lásky čas. Vznikla nová přátelství, ať mezi lidmi tak i mezi lidmi a koňmi. Poník Lucky získal díky své povaze a kráse zase větší funclub😊.

Znovu a znovu v Chuchli na louce zažíváme pocit, že rozvoj osobní přesvědčivosti a schopnosti získat druhé přirozeně ke spolupráci, je s koňskými trenéry nepřekonatelně efektivní, současně nevšední a vlastně návykový. Obavy z velkého neznámého zvířete střídá respekt a nadšení a mnoho vlastních sebeodhalení. Koně jsou jako naše zrcadla...pravdivá, až z toho mrazí.

Všem Amazonkám a statečnému Bivojovi děkujeme za krásný čas a těšíme se znovu na viděnou v kurzu pokračovacím.

Vlasta a Nicole 


Horseman - leadershipu pro ženy - náplň otevřeného kurzu

Kůň je pro nás skvělým partnerem pro osobní sebereflexi, pro nácvik přesvědčivé komunikace, rozvoj přirozené autority a mnohého dalšího. Zrcadlí naše jednání, vnitřní rozpoložení a emoce. Ve spolupráci s ním můžeme bezprostředně rozpoznat naše přednosti a slabiny a poznat cestu ke zlepšení. Kurz vychází z našich dlouholetých zkušeností - koučinku lidí s koňmi a též z byznys-koučování. Čistě ženský kurz umožňuje v uvolněné atmosféře, spontánně a bez make-upu, jít rychle do hloubky a vydat se na cestu svého rozvoje.